MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

De MSX2 ViDeo-Processor.
M. vd Kooij, 00-00-00


  
De MSX2 ViDeo-Processor.

Hier zullen de meeste registers genoemd worden met hun functie, het is aan te 
bevelen om al	enige kennis (Basic in ieder geval) hiervan te hebben, deze 
tekst is meer bedoeld voor het snel opzoeken van 'hoe was tie ook alweer'.

Allereerst alle registers op een rijtje, met basic en de video nummers, want 
de basic interpreter gebruikt andere waardes voor de vdp registers.

  BASIC
  VDP() reg	 7  6  5	4  3	 2  1  0
	0  0	 0  DG IE0 IE1  M5	 M4  M3  D
	1  1	 0 BLK IE2  M1  M2	 0  SZ MAG
	9  8 MSE LCS  TP CBD VRS1 VRS0 SPD B/W
    10  9	LN  0 SYM1 SYM0  IL	E/O NTSC DCD

  Betekenis:

  DG	  - Digitize
	   0=Normaal, 1=Digitaliseer mode
  IE0   - Vertical Retrace Interrupt Enable
  IE1   - Horizontal Retrace Interrupt Enable
  IE2   - Light pen/mouse Interrupt Enable
  M5/1  - M5 M4 M3 M2 M1 Screen
	    0 0 0	0 0	 1
	    0 0 0	0 1	 0 ( 40 koloms)
	    0 0 0	1 0	 3
	    0 0 1	0 0	 2
	    0 1 0	0 0	 4
	    0 1 0	0 1	 0 ( 80 koloms)
	    0 1 1	0 0	 5
	    1 0 0	0 0	 6
	    1 0 1	0 0	 7
	    1 1 1	0 0	 8
	  Screen 10,11 en 12 zijn verbouwde screen 8. 
  D	  - External VDP-input
  BLK   - Enable/Disable Display
	   Het scherm aan of uit zetten
  SZ	  - Sprite Size
	   0=8*8 Sprites, 1=16*16 Sprites
  MAG   - Magnify Sprites
	   0=Normaal, 1=2* zo groot
  MSE   - Light pen/mous (1=mouse)
  LCS   - Light pen/coincidence select (1=light pen)
  TP	  - Transparant mode
	   0=Kleur 0 is transparant, 1=Kleur 0 niet transparant
  CBD   - Color Bus Direction
	   0=Output(normaal), 1=Input(Digitaliseren)
  VRS1/0 - Video RAM Select
	   VRS1 VRS0 KB
		 0  0 1*16
		 0  1 4*16
		 1  0 1*64
		 1  1 64 High speed
  SPD   - Sprite Disable (Sprites: 0=normaal, 1=geen sprites op scherm)
  SYM1/0 - Synchronisation mode (Voor digitaliseren en mixen)
	  SYM1 SYM0 mode
	    0  0 Intern
	    0  1 Mix
	    1  0 Extern (Digitize)
	    1  1 none
  IL	  - Interlace mode (uitleg over interlace volgt later)
  E/O   - Even/Odd Display
  NTSC  - TV mode select(0=NTSC (Japan), 1=PAL (Europa))
	   De interne interrupt is in europa 50 Hz, door NTSC nul te
	   maken, wordt het beeldscherm 60 * per seconde naar het
	   beeldscherm gestuurd, ook zal de muziek anders gaan klinken
	   (PLAY). De z80 processor wordt niet sneller, zoals onterecht
	   een keer is geschreven in een blad!
  DCD   - Dot Clock Direction

  BASIC
  VDP() reg	 7  6  5	4  3	 2  1  0
	2  2	 0 A16 A15 A14 A13	A12 A11 A10
	3  3 B13 B12 B11 B10  B9	 B8  B7  B6
    11 10	 0  0  0	0  0	B16 B15 B14
	4  4	 0  0 C16 C15 C14	C13 C12 C11
	5  5 D14 D13 D12 D11 D10	 D9  D8  D7
    12 11	 0  0  0	0  0	 0 D16 D15
	6  6	 0  0 E16 E15 E14	E13 E12 E11
    15 14	 0  0  0	0  0	F16 F15 F14

  Betekenis:
  A16/A10 - Scherminfo Tabel
  B16/B6 - Kleur Tabel
  C16/C11 - Matrix Tabel
  D16/D7 - Spriteinfo Tabel
  E16/E11 - Sprite patroon Tabel
  F16/F14 - Video RAM access

  Scherm info:
Kan alleen in pagina's van een Kbyte schakelen, en bevat het adres 
waarvandaan de data van het scherm staat. (screen 0 : #00000) In screen 5 tot 
8 kan hiermee de pagina geschakeld worden en wordt dan ook in basic door SET 
PAGE gebruikt.
In screen 2 tot 4 staan hier getallen die niet verandert worden, deze 
getallen geven aan welke plaats op het scherm bij een karakter hoort, screen 
2 en 4 bevatten derhalve 3 maal 0 tot 255.

Kleur tabel wordt door de schermen 1 tot 4 gebruikt:
Screen 1: kleurcode voor 8 karakters, de tabel is dus 32 bytes lang. Screen 2 
en 4: Hier wordt per rij van 8 pixels de kleur bijgehouden. In de scherm 
matrix	tabel staat per acht bits aangegeven of die pixels aan of uit staan. 
Bits 3	tot 0 bepalen de kleur van een '0' bit uit de scherminfo tabel. 
Terwijl 7 tot	4 de '1' bepalen. Screen 3: Iedere Byte bevat de kleuren van 
twee pixels.

Matrix tabel wordt in screen 0 tot 4:
Hier worden de patronen opgebouwd, deze patronen worden door de namen tabel 
getoond.
Screen	0: 2048 bytes groot, bevat alle karakters. De processor zoekt bij het 
opbouwen van het scherm uit de namen tabel welk karakter er getoond moet 
worden, en uit de patroon tabel hoe dat karakter er uit moet zien.
Screen	1: dezelfde manier, behalve dan dat uit de kleur tabel ook nog de 
kleur van dat karakter opgezocht wordt.
Screen 2 tot 4: In de namentabel wordt aangewezen welk 'karakter' er getoond 
wordt, en in deze matrix wordt aangegeven of die pixels aan of uit staan.

Sprite info:
Bevat y-as, x-as en het nummer van de geprojecteerde sprite. Deze tabel bevat 
waardes voor 32 sprites, die sprites kunnen de nummers 0 tot 255 hebben, en 
dus bij 16*16 sprites ook andere delen van het VRAM bestrijken dan de sprite 
patroon tabel. Bij de MSX2 wordt het 4de byte niet gebruikt, in MSX1 bevatte 
dit de kleur van de sprite.
  Opbouw tabel:
  byte 1: Y-as sprite
  byte 2: X-as sprite
  byte 3: sprite nummer (verwijst naar sprite patroon tabel)
  byte 4: Ongebruikt

Voor de MSX2 geld dat alle horizontale sprite lijnen een andere kleur kunnen 
hebben. Deze tabel staat 512 bytes onder de sprite info tabel en voor iedere 
sprite zijn hier 16 bytes gereserveerd.
  Opbouw:
  bit 0 tot 3: kleurcode horizontale lijn.
  bit 5: geSET betekend dat een sprite botsing niet gedetecteerd wordt.

  bit 6: geSET betekend dat deze lijn niet getoond wordt; voor deze lijn
	  nooit botsingdetectie. Als deze lijn van de sprite een lijn van
	  een andere sprite met een hogere prioriteit (eerder in de
	  sprite info tabel staat) passeert met dit bit op nul en als de
	  lijnen van de sprites op dezelfde horizontaal liggen, dan wordt
	  de lijn van deze sprite toch geprojecteerd. Bij overlap wordt op
	  de spritelijnen echter ook nog een logische OR toegepast.
  bit 7: geSET betekend dat de sprite lijn 32 beeldpunten naar links
	  geprojecteerd wordt.

Sprite patroon tabel:
Bij 8*8 sprites zijn hier 8 bytes en bij 16*16 sprites zijn hier 32 bytes 
gereserveerd.


  BASIC
  VDP() reg	 7  6  5	4  3	 2  1  0
	7  7 TC3 TC2 TC1 TC0 BDC3 BDC2 BDC1 BDC0
    13 12	C3  C2  C1  C0 BC3	BC2 BC1 BC0
    14 13 ON3 ON2 ON1 ON0 OF3	OF2 OF1 OF0

  Betekenis:
  TC3/0  - Text Color
  BCD3/0 - Back Drop Color
  C3/0  - Color
  BC3/0  - Back Color
  ON3/0  - Blink On (1/5 seconde)
  OF3/0  - Blink Off(1/5 seconde)

register 7 bevat in elk ander scherm dan 0 de rand (border) kleur,
Screen 8 gebruikt voor zijn 256 kleuren alle bits.
Screen 1-5 en 7 gebruiken allen bit 3 tot 0
Screen	6 gebruikt BDC3 en BDC2 voor de kleur van alle verticale even lijnen, 
terwijl BDC1 en BDC0 gebruikt worden voor alle verticale oneven lijnen, dit 
geeft een 16 kleuren effect.

In screen 0 kan tekst met deze registers geinventeerd worden of een andere 
kleur krijgen. Dan bevat TC3 tot TC0 de voorgrond kleur van de geinventeerde 
tekst en BDC3 tot BDC0 de	achtergrond kleur. Dit is de reden dat het 
tekstscherm geen andere border kleur dan de voorgrond kleur kan krijgen. Met 
register 13 kan daarna de tijd ingesteld worden dat het getoond moet worden. 
ON3 tot ON0 voor aan en OF3 tot OF0 voor uit. Dit kan ook voor interlacing 
gebruikt worden, ON wordt gebruikt voor de even pagina en OF voor de oneven 
pagina. C3/0 en BC3/0 bevatten de voorgrond en de achtergrond kleur in 
screen 0.

  BASIC
  VDP() reg	 7  6  5	4  3	 2  1  0
    16 15	 0  0  0	0 RS3	RS2 RS1 RS0
    17 16	 0  0  0	0  C3	 C2  C1  C0
    18 17 S/I  0 RC5 RC4 RC3	RC2 RC1 RC0
    19 18 dV3 dV2 dV1 dV0 dH3	dH2 dH1 dH0
    20 19 IL7 IL6 IL5 IL4 IL3	IL2 IL1 IL0
    21 20	 0  0 CBX5 CBX4 CBX3 CBX2 CBX1 CBX0
    22 21	 0  0 CBY5 CBY4 CBY3 CBY2 CBY1 CBY0
    23 22	 0  0 CBZ5 CBZ4 CBZ3 CBZ2 CBZ1 CBZ0
    24 23 LS7 LS6 LS5 LS4 LS3	LS2 LS1 LS0

  Betekenis:
  RS3/0  - Register nummer van Statusregister
  C3/0  - Color code
  S/I   - 0=Automatisch ophogen van RC5/0, 1=Niet ophogen
  RC5/0  - Register nummer van Controlregister
	   Hier kan een register nummer worden opgeslagen:
	   Met indirecte toegangs poort (#0007)+3 kan er naar het
	   register geschreven worden dat RC5/0 aanwijst, als er
	   geschreven is wordt aan de hand van S/I wel of niet opgehoogd
	   Dit is handig om achter elkaar een aantal registers van
	   waarde te veranderen.
  dV3/0  - delta Vertical adjust
  dH3/0  - delta Horizontal adjust
  IL7/0  - vertical line number of Line Interrupt
  CBX5/0 - Color Burst value of phase 0
  CBY5/0 - Color Burst value of phase 1/3
  CBZ5/0 - Color Burst valeu of phase 2/3
  LS7/0  - horizontal line start Video RAM

  Toekennen van kleuren palet:
  Eerst register 16 (C3 tot C0) met kleurcode vullen.
  Daarna verzenden van twee Bytes naar de pallette schrijfpoort nl:
  bit 	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  Byte 1	0  R2	 R1  R0  0	B2  B1  B0
  Byte 2	0  0	 0  0  0	G2  G1  G0

Deze kleurcodes worden door de computer ergens apart in het VRAM opgeslagen, 
dat doet de VDP niet	zelf, daarom hebben de BIOS routines in het EXTROM de 
voorkeur: GETPLT (#0149) om kleur code op te halen en SETPLT (#014D) om een 
kleur te zetten.

In screen 8 geldt de volgende formule: 32*G+4*R+B waarbij G en R tussen de 0 
en de 7 liggen en B tussen de 0 en de 3.

Adjust: dV3/0 en dH3/0 zijn als volgt opgebouwd:
Het 4e bit is geSET als het getal positief is.
Het registers kan 2* de waardes -7 tot 8 bevatten en wordt opgeslagen in het 
two complement. Dus -7 wordt 0111 en 8 wordt 1000.

Smooth scroll:
In register 24 staat voor screen 5 tot 8 de eerste Y-as die afgebeeld moet 
worden.
In screen 0 wordt hiermee het eerste byte aangegeven die voor het vormen van 
de karakters gebruikt	wordt, dit houd in dat een karakter rold als je het 
register de waarde 0 tot 7 geeft.


  Statusregisters:
  BASIC
  VDP() reg	 7  6  5	4  3	 2  1  0
	8  0	 F  SD  C  S4  S3	 S2  S1  S0 (Dit register staat in
    -1  1	FL LPS  I4  I3  I2	 I1  I0  FH het AF register bij de
    -2  2	TR  VR  HR  BD  0	 0 E/O  CE interrupt routine)
    -3  3	X7  X6  X5  X4  X3	 X2  X1  X0
    -4  4	 0  0  0	0  0	 0  X9  X8
    -5  5	Y7  Y6  Y5  Y4  Y3	 Y2  Y1  Y0
    -6  6	 0  0  0	0  0	 0  Y9  Y8
    -7  7	C7  C6  C5  C4  C3	 C2  C1  C0
    -8  8 BX7 BX6 BX5 BX4 BX3	BX2 BX1 BX0
    -9  9	 0  0  0	0  0	 0 BX9 BX8

  Betekenis:
  F	  - Vertical Retrace Interrupt
	   Bij een interrupt wordt hier gekeken of het van de VDP kwam
	   (0=Nee, 1=Ja) zoniet dan wordt naar de NMI-routine gesprongen
  SD	  - Vijfde cq. negende sprite gedetecteerd (1=teveel sprites)
  C	  - Botsing tussen sprites gedetecteerd (1=botsing)
  S4/0  - Nummer van de vijfde cq. negende sprite
  FL	  - Muis of lichtpen schakelaar status
  LPS   - Tweede muis of lichtpen schakelaar status
  I4/0  - Videochip LSI-nummer (Identicatie 1-V9938 2-V9958)
  FH	  - Horizontal Retrace Interrupt
  TR	  - Transfer met CPU data ready
  VR	  - Vertical Retrace timing
  HR	  - Horizontal Retrace timing
  BD	  - Border Detected
  E/O   - Even or Odd field status (0=even, 1=oneven pagina afgebeeld)
  CE	  - Command Executing status (0=klaar)
  X9/0  - X-coordinaat spritebotsing, muis of lichtpen
  Y9/0  - Y-coordinaat spritebotsing, muis of lichtpen
  C7/0  - Kleurencode gelezen kleurregister
  BX9/0  - Border X-coordinaat van spritebotsing


  Het programmeren van de VDP:
  De registers:
  BASIC
  VDP() reg	 7	6   5   4	 3	2	1	0
    32 33	SX7  SX6  SX5  SX4	SX3  SX2   SX1   SX0
    33 34	 0	0   0   0	 0	0	0   SX8
    34 35	SY7  SY6  SY5  SY4	SY3  SY2   SY1   SY0
    35 36	 0	0   0   0	 0	0   SY9   SY8
    36 37	DX7  DX6  DX5  DX4	DX3  DX2   DX1   DX0
    37 38	 0	0   0   0	 0	0	0   DX8
    38 39	DY7  DY6  DY5  DY4	DY3  DY2   DY1   DY0
    39 40	 0	0   0   0	 0	0   DY9   DY8
    40 41	NX7  NX6  NX5  NX4	NX3  NX2   NX1   NX0
    41 42	 0	0   0   0	 0	0   NX9   NX8
    42 43	NY7  NY6  NY5  NY4	NY3  NY2   NY1   NY0
    43 44	 0	0   0   0	 0	0   NY9   NY8
    44 45	 C7  C6  C5  C4	 C3  C2   C1   C0
    45 46	 0	0   0   0 DIRY DIRX  (N)EQ MAJ/MIN
    46 47	CM3  CM2  CM1  CM0	LO3  LO2   LO1   LO0

   SX= source X-coordinaat	
   SY= source Y-coordinaat
   DX= destination X-coordinaat
   DY= destination Y-coordinaat
   NX= number X-dots
   NY= number Y-dots
   C = kleur register
   CM= commando
   LO= logische operatie

We kunnen alleen een begin punt opgeven, als we van 0 tot 255 (x) willen 
copieeren dan moet in NX 256 staan en in DIRX 0.
Als er we van begin-X naar rechts gaan om bij eind-X te komen dan moet DIRX 
nul zijn, anders 1.
Bij Y geld, werken we van boven naar beneden, dan DIRY=0.

Tabel van commando's en wat er allemaal ingevuld moet worden:
Code Com SX SY DX DY NX NY C DIRY DIRX (N)EQ MAJ/MIN LOG COM
1111 HMMC	+ + + + + +  +			 +
1110 HMCM + +	   + +  +  +			 +
1101 HMMM + +	+ + + +  +  +			 +
1100 HMMV	+ + + + + +  +			 +
1011 LMMC	+ + + + + +  +		   +  +
1010 LMCM + +	   + +  +  +		   +  +
1001 LMMM + +	+ + + +  +  +		   +  +
1000 LMMV	+ + + + + +  +		   +  +
0111 LINE	+ + + + + +  +	   +    +  +
0110 SRCH + +		  +	  +	+		 +
0101 PSET	+ +	  +			   +  +
0100 PINT + +						 +

LOGische bewerkingen:	   nieuwe schermkleur=oude kleur LOG source kleur
0000 PSET	1000 TPSET
0001 AND	1001 TAND
0010 OR 	1010 TOR
0011 XOR	1011 TXOR
0100 NOT	1100 TNOT

Bij de commando's staat de eerste H of L voor High of Low speed, dit houd in 
dat er	bij het copiereen wel	(High) of niet (Low) de bewerkingen in Bytes 
worden	uitgevoerd. het copieeren van	een stuk VRAM gebeurt in screen 5 dus 
met 2 punten tegelijk als een H commando gebruikt wordt.

HMMC en LMMC: Verplaatsen van RAM naar VRAM
	   Kleur van eerste byte (of pixel) moet in het kleur register(44)
	   staan. Vervolgens wordt het kader gevuld door de rest van de 
	   data achter elkaar naar het kleur register te schrijven. Uit 
	   het TR bit van statusregister 2 kunnen we afleiden of alle data 
	   verplaatst is.	
HMCM en LMCM: Verplaatsen van VRAM naar RAM
	   Nu wordt de data gelezen uit statusregister 7 (andere registers 
	   kunnen immers niet gelezen worden).
	   het TR bit verteld weer wanneer alles binnen is. 
HMMM en LMMM: verplaatsen VRAM->VRAM
	   razendsnel verplaatsen SX,SY,NX,NY,DIRY,DIRX geven source weer.
	   Beginpunt van destination gaat in DX en DY. Dus eigenlijk het 
	   zelfde als BASIC 'COPY(SX,SY)-(SX+NX,SY+NY) TO (DX,DY)' als 
	   DIRX en DIRY nul zijn tenminste. 
HMMV en LMMV: VRAM vullen met kleur
	   Op de zelfde manier als bij ?MMM wordt hier het te bewerken 
	   gebied aangegeven.
bij H commando's zijn dus geen LOGische bewerkingen mogelijk!
LINE	   Kader in DX,DY,NX,NY,DIRX,DIRY en MAJ/MIN
	   Het bijzondere is dat als er meer Y dan X punten zijn, dat dan
	   NY en NX verwisseld worden en moet MAJ/MIN geSET zijn!!
SRCH	   zoekt een punt in DIRX richting, SY bevat lijn waarop gezocht 
	   moet worden.
	   (N)EQ =0 dan wordt er een punt gezocht die dezelfde kleur heeft
	   als het kleurregister (44).
	   (N)EQ =1 dan wordt er een punt gezocht die een andere kleur 
	   heeft als het kleurregister.
PINT	   geeft kleur code van (SX,SY) in statusregister 7.
 
Bij het  programmeren moet de interrupt uit staan, dan	eerst CE-bit 
kontroleren of de processor de volgende opdracht kan uitvoeren.
Dan parameters wegschrijven, met als	laatste het register 46, omdat dan de 
VDP met het uitvoeren van de opdracht begint.


In het MSXROM bevatten adres #0006 en #0007 een aantal I/O poorten die 
gebruikt mogen worden om de VDP op een snelle manier te lezen.
(#0006)  data leespoort
(#0006)+1 status leespoort (de inhoud van adres #0006 dus, plus 1)
(#0007)  schrijfpoort
(#0007)+1 commando schrijfpoort
(#0007)+2 pallette schrijfpoort
(#0007)+3 indirecte toegangspoort


Schrijven naar een VDP-register:
Eerst wordt data geschreven, daarna het registernummer MET BIT 7 geSET!
De gewone VDP registers kunnen niet gelezen worden de Status registers wel.
  In schema:
  bit 	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  Byte 1  da7 da6	da5 da4 da3 da2 da1 da0
  Byte 2	1  0	re5 re4 re3 re2 re1 re0

  Betekenis:
  da7/0	- data bits (7 in totaal)
  re5/0	- register (39 registers)
  Dit wordt naar (#0007)+1 gestuurd

Hier volgt een routine een	VDP register te beschrijven. 
  Naam:	VDPWRT
  Doel:	Schrijft naar een VDP-register
  Invoer:	B=Data, C=Register
  Uitvoer:	Niets
  BIOS:	Gelijk aan WRTVDP (#012D) in EXTROM

  79		LD	A,C
  08		EX	AF,AF'
  3A 07 00	LD	A,(#0007)  ; lees dataschrijfpoort
  3C		INC	A	  ; A=nu commandopoort
  4F		LD	C,A	  ; in C
  78		LD	A,B
  F3		DI
  ED 79	OUT	(C),A	  ; Schrijf data
  08		EX	AF,AF'
  F6 80	OR	#80	  ; SET bit 7
  ED 79	OUT	(C),A	  ; Nu pas registernummer
  FB		EI
  C9		RET


Lees (status) register:
Eerst wordt register 15 beschreven met het gewenste register, dan wordt de 
status leespoort gelezen, daarna wordt weer 0 naar register 15 geschreven 
omdat de interrupt routine rechtstreeks het status register wil uitlezen 
zonder eerst 0 naar register 15 te sturen.
  In schema:
  Eerst naar commando poort (#0007)+1
  bit 	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  Byte 1	0  0	re5 re4 re3 re2 re1 re0
  Byte 2	1  0	 0  0  1	 1  1  1	(#8F)
  Dan lezen uit Status leespoort (#0006)+1
  bit 	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  Byte   da7 da6	da5 da4 da3 da2 da1 da0
  Dan weer schrijven naar commando poort
  bit 	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  Byte 1	0  0	 0  0  0	 0  0  0	(#00)
  Byte 2	1  0	 0  0  1	 1  1  1	(#8F)

  Betekenis:
  re5/0	- Register
  da7/0	- Data

Routine om status registers te lezen.
  Naam:	VDPRD
  Doel:	leest VDP (status) register
  Invoer:	Statusregister in A
  Uitvoer:	data in A
  BIOS:	Gelijk aan VDPSTA (#0131) in EXTROM

  2A 06 00	LD	HL,(#0006)
  24		INC	H	  ; H commando schrijfpoort
  2C		INC	L	  ; L status leespoort
  4C		LD	C,H
  F3		DI
  ED 79	OUT	(C),A	  ; schrijft te lezen register naar
  3E 8F	LD	A,#8F	  ; intern register 15 (#0F)
  ED 79	OUT	(C),A
  4D		LD	C,L
  ED 78	IN	A,(C)	  ; Lees status leespoort
  F5		PUSH	AF
  AF		XOR	A
  4C		LD	C,H
  ED 79	OUT	(C),A	  ; zet register 0 terug
  3E 8F	LD	A,#8F
  ED 79	OUT	(C),A
  FB		EI
  F1		POP	AF
  C9		RET


VRAM lezen of schrijven:
Werkwijze bij lezen en schrijven
  - register 14 beschrijven
   bit 0-2: komen overeen met de 3 hoogste bits van het 17 bits adres
   bit 3-7: moeten geRESET zijn.
  - byte wegschrijven naar commandopoort
   bit 0-7: komen overeen met 8 laagste bits van 17 bits adres
  - byte wegschrijven naar commando poort
   bit 0-5: komen overeen met bit 8-13 van het 17 bits adres
   bit 6 : geRESET betekent LEZEN, geSET betekend SCHRIJVEN
   bit 7 : Moet geRESET zijn
  In schema:
  bit:	7  6	 5  4  3	 2  1  0
  byte 1:	0  0	 0  0  0 Ab16 Ab15 Ab14
  byte 2:	1  0	 0  0  1	 1  1  0
  byte 3:  Ab7 Ab6	Ab5 Ab4 Ab3 Ab2 Ab1 Ab0
  byte 4:	0 L/S Ab13 Ab12 Ab11 Ab10 Ab9 Ab8

  Betekenis:
  Ab17/0	- VRAM adres bits, 17 bits voor 128k
  L/S 	- 0 lezen (I/O poort (#0006)+1)
		 1 schrijven (I/O poort (#0007)+1)


  Naam:	SETWRT
  Doel:	zet VDP om te schrijven
  Invoer:	HL=VRAM-adres, B=pagina (0 of 1 wijst altijd 64k pag. aan)
  Uitvoer:	C bevat data schrijf poort
  3A 07 00	LD	A,(#0007)
  F3		DI
  3C		INC	A
  4F		LD	C,A
  7C		LD	A,H
  E6 C0	AND	#C0
  B0		OR	B
  07		RLCA
  07		RLCA
  ED 79	OUT	(C),A	  ; Schrijf drie hoogste bits naar
  3E 8E	LD	A,#8E	  ; register 14
  ED 79	OUT	(C),A
  ED 69	OUT	(C),L	  ; schrijf 8 laagste bits
  7C		LD	A,H
  E6 3F	AND	#3F	  ; Bit 7 en 6 wordt 0
  F6 40	OR	#40	  ; zet bit 6 om te schrijven
  ED 79	OUT	(C),A	  ; schrijf laatste bits
  0D		DEC	C	  ; wordt data schrijfpoort
  C9		RET

  Naam:	SETRD
  Doel:	zet VDP om te lezen
  Invoer:	HL=VRAM-adres, B=pagina (0 of 1 wijst altijd 64k pag. aan)
  Uitvoer:	C bevat data lees poort
  3A 07 00	LD	A,(#0006)
  F3		DI
  3C		INC	A
  4F		LD	C,A
  7C		LD	A,H
  E6 C0	AND	#C0
  B0		OR	B
  07		RLCA
  07		RLCA
  ED 79	OUT	(C),A	  ; Schrijf drie hoogste bits naar
  3E 8E	LD	A,#8E	  ; register 14
  ED 79	OUT	(C),A
  ED 69	OUT	(C),L	  ; schrijf 8 laagste bits
  7C		LD	A,H
  E6 3F	AND	#3F	  ; Bit 7 en 6 wordt 0
  ED 79	OUT	(C),A	  ; schrijf laatste bits
  0D		DEC	C	  ; wordt data leespoort
  C9		RET

Deze routines doen hetzelfde als NSETWRT (#0171) en	NRDWRT (#0174) in het 
MAINROM.
Schrijven en lezen kan gebeuren door HL met eerste 16 bits te vullen en B met 
het 17e bit
Daarna kan door IN (C),A of OUT (C),A gelezen of geschreven worden.


Organisatie van het VIDEO geheugen:
Scherm: 			   5    6    7    8
resolutie:			256*212 512*212 512*212 256*212
bits per pixel: 		   4    2    4    8
punten per byte:		   2    4    2    1
max aantal kleuren:		   16    4   16   256
grootte van een pagina: 	  32k   32k   64k   64k
aantal pagina's:           4    4    2    2
Eind adres in VRAM (begin=0):	 #7FFF  #7FFF  #FCFF  #D3FF
(Dit betreft BSAVE,S adressen,
voor de schermen)

Deze tekst is	een soort samenvatting van allerlei artikelen die ik tot mijn 
beschikking had en over dit onderwerp gingen.
Martijn van der Kooij

Overigens heeft Martijn Dekker een Pascal lib. gemaakt die ook gebruik maakt 
van de hier beschreven technieken.

  

Index

Vorige

Volgende