MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

RGB <> YJK
Alex Wulms, 00-00-00


  
(Ik heb deze tekst eens van Alex Wulms gekregen, als reaktie op een vraag van 
 mij - Roderik Muit)

4 horizontale pixels zijn in screen 12 als volgt gecodeerd:

   |C7 C6 C5 C4 C3|C2 C1 C0|
------+--------------+--------+
1 dot |   Y1    |  Kl  |
1 dot |   Y2    |  Kh  |
1 dot |   Y3    |  Jl  |
1 dot |   Y4    |  Jh  |
------+--------------+--------+

K = KhKl is een 6-bits 2 complement getal
J = JhJl is een 6-bits 2 complement getal
Y1..Y4 zijn 5-bits unsigned getallen

K en J zijn dus getallen met een sign (bit 6 is het sign bit). Dit
houdt dus in dat de volgende conventie wordt gebruikt:
K = 32 -> -32 wordt bedoeld
K = 33 -> -31 wordt bedoeld
.  . .  .  .    .
K = 63 -> -1 wordt bedoeld
K = 0 -> 0 wordt bedoeld
K = 1 -> 1 wordt bedoeld
.  . .  .  .    .
K = 31 -> 31 wordt bedoeld
Dezelfde conventie wordt bij J gebruikt.
In basic kan daarom de volgende 'conversie' formule worden gebruikt
(om 6-bits 2-complement om te zetten in 16 bits 2-complement ofwel
integers):

if k>32 then k=k-64

En op de Z80 (in assembler, neem aan: K zit in de Accu)
mk8bits:  cp 32   ; is het getal positief ?
      ret c    ; ja => alles is goed
      sub 64   ; nee => zet om in 8-bits 2-complement
      ret

Als je dit eenmaal hebt, kun je de volgende formules gebruiken:
-Voor conversie van YJK naar RGB:

R = Y+J
G = Y+K
B = (5/4)*Y - (J/2) - (K/4)

Let op: R, G en B zijn in principe allemaal 5 bits. De uitkomsten
kunnen echter te groot of te klein worden! Daarom dient hierop
gecontroleerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld als volgt (in basic):
if r>31 then r=31 else if r<0 then r=0
if g>31 then g=31 else if g<0 then g=0
if b>31 then b=31 else if b<0 then b=0

-Voor de conversie van RGB naar YJK

Y = B/2 + R/4 + G/8
J = R - Y  (= (3/4)*R - B/2 - G/8, dus hier zit alles in gecodeerd)
K = G - Y  (= (7/8)*G - B-2 - R/4, dus ook hier zit alles in)

In J en K zit dus alles (R, G em B) gecodeerd, alleen in andere verhoudingen!!


  

Index

Vorige

Volgende