MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

Overzicht van VDP registers
Arsoft, 01-09-94


  
          *** De MSX2 ViDeo-Processor ***

 Alle VDP registers op een rijtje met daaronder de betekenis.


 VDP() reg | 7 | 6 | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0
 -----------+-----+-----+------+------+------+------+------+--------
   0  0 | 0 | DG | IE0 | IE1 | M5  | M4  | M3  | D
   1  1 | 0 | BLK | IE2 | M1  | M2  | 0  | SZ  | MAG
   2  2 | 0 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10
   3  3 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9  | B8  | B7  | B6
   4  4 | 0 | 0 | C16 | C15 | C14 | C13 | C12 | C11
   5  5 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9  | D8  | D7
   6  6 | 0 | 0 | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E11
   7  7 | TC3 | TC2 | TC1 | TC0 | BDC3 | BDC2 | BDC1 | BDC0
   9  8 | MSE | LCS | TP  | CBD | VRS1 | VRS0 | SPD | B/W
  10  9 | LN | 0 | SYM1 | SYM0 | IL  | E/O | NTSC | DCD
  11  10 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | B16 | B15 | B14
  12  11 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | D16 | D15
  13  12 | C3 | C2 | C1  | C0  | BC3 | BC2 | BC1 | BC0
  14  13 | ON3 | ON2 | ON1 | ON0 | OF3 | OF2 | OF1 | OF0
  15  14 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | F16 | F15 | F14
  16  15 | 0 | 0 | 0  | 0  | RS3 | RS2 | RS1 | RS0
  17  16 | 0 | 0 | 0  | 0  | C3  | C2  | C1  | C0
  18  17 | S/I | 0 | RC5 | RC4 | RC3 | RC2 | RC1 | RC0
  19  18 | dV3 | dV2 | dV1 | dV0 | dH3 | dH2 | dH1 | dH0
  20  19 | IL7 | IL6 | IL5 | IL4 | IL3 | IL2 | IL1 | IL0
  21  20 | 0 | 0 | CBX5 | CBX4 | CBX3 | CBX2 | CBX1 | CBX0
  22  21 | 0 | 0 | CBY5 | CBY4 | CBY3 | CBY2 | CBY1 | CBY0
  23  22 | 0 | 0 | CBZ5 | CBZ4 | CBZ3 | CBZ2 | CBZ1 | CBZ0
  24  23 | LS7 | LS6 | LS5 | LS4 | LS3 | LS2 | LS1 | LS0
  32  33 | SX7 | SX6 | SX5 | SX4 | SX3 | SX2 | SX1 | SX0
  33  34 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | SX8
  34  35 | SY7 | SY6 | SY5 | SY4 | SY3 | SY2 | SY1 | SY0
  35  36 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | SY9 | SY8
  36  37 | DX7 | DX6 | DX5 | DX4 | DX3 | DX2 | DX1 | DX0
  37  38 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | DX8
  38  39 | DY7 | DY6 | DY5 | DY4 | DY3 | DY2 | DY1 | DY0
  39  40 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | DY9 | DY8
  40  41 | NX7 | NX6 | NX5 | NX4 | NX3 | NX2 | NX1 | NX0
  41  42 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | NX9 | NX8
  42  43 | NY7 | NY6 | NY5 | NY4 | NY3 | NY2 | NY1 | NY0
  43  44 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | NY9 | NY8
  44  45 | C7 | C6 | C5 | C4  | C3  | C2  | C1 | C0
  45  46 | 0 | 0 | 0  | 0  | DIRY | DIRX | (N)EQ| MAJ/MIN
  46  47 | CM3 | CM2 | CM1 | CM0 | LO3 | LO2 | LO1 | LO0 

 - Status registers

  VDP() reg | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 ------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
   8  0 | F | SD | C | S4 | S3 | S2 | S1 | S0  *)
   -1  1 | FL | LPS | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | FH
   -2  2 | TR | VR | HR | BD | 0 | 0 | E/O | CE
   -3  3 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0
   -4  4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X9 | X8
   -5  5 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
   -6  6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y9 | Y8
   -7  7 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0
   -8  8 | BX7 | BX6 | BX5 | BX4 | BX3 | BX2 | BX1 | BX0
   -9  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | BX9 | BX8

 Betekenis:
 -----------
 A16/A10 - Scherminfo Tabel
 B16/B6 - Kleur Tabel
 BC3/0  - Back Color
 BCD3/0 - Back Drop Color
 BD   - Border Detected
 BLK   - Enable/Disable Display
      Het scherm aan of uit zetten
 BX9/0  - Border X-coordinaat van spritebotsing
 C    - Botsing tussen sprites gedetecteerd (1=botsing)
 C    - kleur register
 C16/C11 - Matrix Tabel
 C3/0  - Color
 C3/0  - Color code
 C7/0  - Kleurencode gelezen kleurregister
 CBD   - Color Bus Direction
      0=Output(normaal), 1=Input(Digitaliseren)
 CBX5/0 - Color Burst value of phase 0
 CBY5/0 - Color Burst value of phase 1/3
 CBZ5/0 - Color Burst valeu of phase 2/3
 CE   - Command Executing status (0=klaar)
 CM   - commando
 D    - External VDP-input
 D16/D7 - Spriteinfo Tabel
 DCD   - Dot Clock Direction
 DG   - Digitize
      0=Normaal, 1=Digitaliseer mode
 dH3/0  - delta Horizontal adjust
 dV3/0  - delta Vertical adjust
 DX   - destination X-coordinaat
 DY   - destination Y-coordinaat
 E16/E11 - Sprite patroon Tabel
 E/O   - Even/Odd Display
 E/O   - Even or Odd field status (0=even, 1=oneven pagina afgebeeld)
 F    - Vertical Retrace Interrupt
      Bij een interrupt wordt hier gekeken of het van de VDP kwam
      (0=Nee, 1=Ja) zoniet dan wordt naar de NMI-routine gesprongen
 F16/F14 - Video RAM access
 FH   - Horizontal Retrace Interrupt
 FL   - Muis of lichtpen schakelaar status
 HR   - Horizontal Retrace timing
 I4/0  - Videochip LSI-nummer (Identicatie 1-V9938 2-V9958)
 IE0   - Vertical Retrace Interrupt Enable
 IE1   - Horizontal Retrace Interrupt Enable
 IE2   - Light pen/mouse Interrupt Enable
 IL   - Interlace mode (uitleg over interlace volgt later)
 IL7/0  - vertical line number of Line Interrupt
 LCS   - Light pen/coincidence select (1=light pen)
 LO   - logische operatie
 LPS   - Tweede muis of lichtpen schakelaar status
 LS7/0  - horizontal line start Video RAM
 M5/1  - M5 M4 M3 M2 M1 Screen
      0 0 0 0 0  1
      0 0 0 0 1  0 ( 40 koloms)
      0 0 0 1 0  3
      0 0 1 0 0  2
      0 1 0 0 0  4
      0 1 0 0 1  0 ( 80 koloms)
      0 1 1 0 0  5
      1 0 0 0 0  6
      1 0 1 0 0  7
      1 1 1 0 0  8
      Screen 10,11 en 12 zijn verbouwde screen 8. 
 MAG   - Magnify Sprites
      0=Normaal, 1=2* zo groot
 MSE   - Light pen/mous (1=mouse)
 NTSC  - TV mode select(0=NTSC (Japan), 1=PAL (Europa))
      De interne interrupt is in europa 50 Hz, door NTSC nul te
      maken, wordt het beeldscherm 60 * per seconde naar het
      beeldscherm gestuurd, ook zal de muziek anders gaan klinken
      (PLAY). De z80 processor wordt niet sneller, zoals onterecht
      een keer is geschreven in een blad!
 NX   - number X-dots
 NY   - number Y-dots
 OF3/0  - Blink Off(1/5 seconde)
 ON3/0  - Blink On (1/5 seconde)
 RC5/0  - Register nummer van Controlregister
      Hier kan een register nummer worden opgeslagen:
      Met indirecte toegangs poort (#0007)+3 kan er naar het
      register geschreven worden dat RC5/0 aanwijst, als er
      geschreven is wordt aan de hand van S/I wel of niet opgehoogd
      Dit is handig om achter elkaar een aantal registers van
      waarde te veranderen.
 RS3/0  - Register nummer van Statusregister
 S4/0  - Nummer van de vijfde cq. negende sprite
 S/I   - 0=Automatisch ophogen van RC5/0, 1=Niet ophogen
 SD   - Vijfde cq. negende sprite gedetecteerd (1=teveel sprites)
 SPD   - Sprite Disable (Sprites: 0=normaal, 1=geen sprites op scherm)
 SYM1/0 - Synchronisation mode (Voor digitaliseren en mixen)
      SYM1 SYM0 mode
      0  0 Intern
      0  1 Mix
      1  0 Extern (Digitize)
      1  1 none
 SX   - source X-coordinaat  
 SY   - source Y-coordinaat
 SZ   - Sprite Size
      0=8*8 Sprites, 1=16*16 Sprites
 TC3/0  - Text Color
 TP   - Transparant mode
      0=Kleur 0 is transparant, 1=Kleur 0 niet transparant
 TR   - Transfer met CPU data ready
 VR   - Vertical Retrace timing
 VRS1/0 - Video RAM Select
      VRS1 VRS0 KB
       0  0 1*16
       0  1 4*16
       1  0 1*64
       1  1 64 High speed
 X9/0  - X-coordinaat spritebotsing, muis of lichtpen
 Y9/0  - Y-coordinaat spritebotsing, muis of lichtpen


  

Index

Vorige

Volgende