MCCM logo

MCCMMillenniumMSX4PCLinks

Homepage

MCCM was het laatste professionele tijdschrift voor de MSX computer. Inmiddels is het laatste nummer verschenen. Deze homepage is voornamelijk bedoeld voor de support van onze producten (Millennium, MSX4PC). Wellicht dat we in de toekomst meer informatie over MSX gaan publiceren. Dit hangt af van het feit of we een goed team kunnen samenstellen dat hun schouders eronder wil zetten. Aanmeldingen zijn welkom bij de redactie.

Inmiddels is er op MCCM een vervolg ontstaan in de vorm van een Webmagazine, genaamd MSX Computer & Club Webmagazine, kortweg MCCW. Dit magazine staat op een aparte website: http://www.msxcomputermagazine.nl/mccw.

Mededeling: wegens ziekte is Jan van der Meer voor onbeperkte tijd niet bereikbaar voor vragen over MSX of MCCM.

MCCM

Millennium

MSX4PC

Links


All material on this website is copyright © 1997-2000 by Aktu Publications bv