MCCM logo

HomepageMSXArtikelenContact

MCCM

MCCM, of voluit MSX Computer & Club Magazine, ontstond eind 1992 door een fusie van de toen twee laatst overgebleven bladen op MSX-gebied: MSX Computer Magazine en MSX Club Magazine. De administratie bleef in Amsterdam bij Aktu Publications bv, de uitgeverij van MCM. De uitgever was Wammes Witkop, die met de fusie zijn hoofdredacteurschap van MCM beŽindigde. De redactie kwam in Rotterdam onder leiding van Frank H. Druijff, die zijn hoofdredacteurschap van Club Magazine hiermee voortzette in het nieuwe blad. De administratieve kant en de begeleiding van het productieproces was hiermee professioneel. De redactie was echter in handen van amateurs. Een woord waar zij zich niet voor schamen. Integendeel: amateur betekent liefhebber en dat betekent in de praktijk dat zaken geregeld werden die economisch gezien totaal onhaalbaar zouden zijn als iemand had gezien hoelang daar voor nodig was. Tijd die de amateurs van het redactieteam in het magazine stopte, kostte de uitgever niets extra.

Het blad heeft de eerste jaren na de fusie nog in de boekhandel gelegen, maar dat stopte toen de verkopen te veel terug liepen en de kosten daarmee te hoog werden om dat langer vol te houden. Het was ook oneerlijk voor de abonnees die in feite de losse verkoop moesten sponsoren. Het magazine wist door de hiervoor beschreven aanpak zijn leven zonder kwaliteitsverlies te rekken. In 1996 ging op aandringen van de redactie de verschijningsfrequentie van acht nummers per jaar naar zes nummers. Hiermee werd bij het verminderde redactionele aanbod de kwaliteit toch gehandhaafd. Dat het rekken was en uitstellen van het stoppen, was natuurlijk van begin af duidelijk. Er worden gewoon geen nieuwe MSX-computers meer gemaakt en allerlei kleinschalige hardware-projecten ten spijt, lag de ontwikkeling naar een revival naar het grote publiek stil. Mensen die een MSX hadden, konden hun apparaat wel upgraden en zo bij de tijd houden, maar een nieuwe markt werd niet aangeboord. Bij een steekproef bleek dat al tachtig procent van onze abonnees over een pc kon beschikken.

Toen het aantal abonnees dan ook onder de tweeduizend dook, moest de uitgever wel drastisch gaan snoeien in de uitgave. Die uitgeklede uitgave zou dan wel even duur moeten blijven of misschien zelfs duurder om het geheel draaiende te kunnen houden. Niemand zal dat leuk vinden: veel minder krijgen voor hetzelfde of meer geld. Ook de redactieleden die het voor de eer deden hadden er minder trek in en al vrij snel werd besloten dan maar te stoppen. Maar gelukkig niet direct, maar pas na een ruime periode na deze beslissing. Het stoppen werd aangekondigd en een slot-cd om het einde te bezegelen, was een gulle geste van de uitgever die hiermee zijn hart weer eens hard liet kloppen voor MSX.

Het laatste nieuws is dat MCCM een vervolg krijgt als Webmagazine: MCCW. Het verhaal daarover kan in het eerste nummer van dat magazine teruggevonden worden. Zie de MCCW site!

Artikelen

Contact

MSX