MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

ESCape codes
Onbekend, 00-00-00


                  ESC code's.
			   ------------

Het is mogelijk om de ESC code's te gebruiken in de CHAT-MODE, maar ook in
de TED Teksteditor zijn er hele leuke dingen mee te doen.

De beeldschermbesturing van de MSX is tot op zekere hoogte compatibel met de
standaard VT52 terminal. De door MSX ondersteunde VT52 Escape sequences zijn:


ESC - A = CHR$(27);"A" : Cursor regel naar boven.
ESC - B = CHR$(27);"B" : Cursor regel naar beneden.
ESC - C = CHR$(27);"C" : Cursor positie naar rechts.
ESC - D = CHR$(27);"D" : Cursor positie naar links.
ESC - E = CHR$(27);"E" : Clear Screen.
ESC - H = CHR$(27);"H" : Plaatst de cursor links bovenin het scherm.
ESC - J = CHR$(27);"J" : Maak scherm schoon van af de cursor tot het
			 einde van het scherm.
ESC - K = CHR$(27);"K" : Maakt de regel schoon vanaf de cursor tot het
			 einde van het scherm.
ESC - L = CHR$(27);"L" : Voeg een regel tussen.
ESC - M = CHR$(27);"M" : Delete een regel.
ESC - l = CHR$(27);"l" : Wis de hele regel.

ESC Y(v+32)(h+32)	: Cursor naar positie v.h.
			 v = verticaal, h = horizontaal.
Voorbeeld om de cursor naar positie 28 van regel 7 te verplaatsen:

  ESC Y(7+32)(28+32) = ESC Y(39)(60) = CHR$(27);"Y'<"

ESC - x4 = CHR$(27);"x4" : Cursor is blokje.
ESC - y4 = CHR$(27);"y4" : Cursor is lijntje.
ESC - x5 = CHR$(27);"x5" : Zet de cursor uit.
ESC - y5 = CHR$(27);"y5" : Zet de cursor weer aan.

PS: Let goed op de hoofdletters en kleine letters.
  Bij verkeerd letter gebruik werken de code's niet !
  Toets eerst de ESC toets in en dan uw letter keuze.

Om de ESC code's in basic te gebruiken gaat u als volgt te werk:

PRINT CHR$(27)+"E"

en onder Turbo pascal moet het zo:

writeln(#27,'E');

of,

write(#27,'E');

  

Index

Vorige

Volgende