MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

R800 [1/2]
Stefan Boer, 01-09-94


  
            DE R800
           -----------

           INLEIDING

Het hart van de MSX turbo R wordt gevormd door een nieuwe 
processor: de R800. In dit artikel wordt alles uitgelegd 
over het selecteren van de processor, de DRAM, kloksnelheid 
en nog veel meer. In de Sunrise Times vindt u de complete 
instructietabellen van de R800, die nog nooit eerder in 
Nederland werden gepubliceerd!


        TWEE PROCESSORS

De turbo R bezit twee microprocessors, een Z80 (een Z80A om 
precies te zijn) en een R800. Het is dus niet zo dat tijdens 
de Z80  mode gewoon  de R800 wordt vertraagd, er is 
daadwerkelijk een andere processor actief.

De  R800 is upwards compatible met de Z80, en kan dus 
alle Z80 instructies verwerken. Maar de R800 kan meer. Ten 
eerste kan hij de instructies gemiddeld acht keer sneller 
uitvoeren, en ten tweede heeft de R800 een aantal nieuwe 
instructies. Om het verschil in snelheid beter te kunnen 
uitleggen ga ik u eerst uitleggen wat de term "kloksnelheid" 
nu eigenlijk precies betekent.


          KLOKSNELHEID

Dit zal u wel een beetje vreemd in de oren klinken, maar de 
kloksnelheid zegt  eigenlijk weinig over de werkelijke 
snelheid van de microprocessor, en nog minder over de totale 
snelheid van de computer.

De Z80A heeft	een kloksnelheid van 3.579.545 Hz (meestal
afgekort tot 3.58 MHz). Dit betekent dat de Z80A per seconde 
3.579.545 (ruim 3,5 miljoen!) klokpulsen genereert. Tijdens 
zo'n klokpuls kan de processor een bepaalde hoeveelheid 
taken verrichten. En de truuk is nu, dat deze hoeveelheid 
taken per processor niet gelijk is!

Daarom kan een processor met een lagere kloksnelheid toch 
sneller zijn. Een voorbeeld: een R800 die draait op 2 MHz, 
is sneller dan een Z80 op 3.58 MHz! Zo ziet u dat de 
kloksnelheid slechts weinig zegt. Alleen bij processoren 
waarvan alleen  de kloksnelheid verschilt, is dat een 
duidelijke maatstaf voor de snelheid. Een Z80B die op 7.16 
MHz draait is uiteraard wel twee keer zo snel als een Z80A 
die op 3.58 MHz draait, omdat het hier om dezelfde soort 
processor gaat.

Voor de snelheid van de totale computer zegt de kloksnelheid 
zoals gezegd nog minder. Daar is namelijk ook de snelheid 
van bijvoorbeeld de videochip, en het geheugen van belang. 
We kunnen stellen dat een gemiddeld programma op een MSX 
turbo R vijf zes keer sneller is dan op een MSX2.


  DE KLOKSNELHEID VAN DE R800

De kloksnelheid van de R800 (dus het aantal klokpulsen van 
de R800 per seconde), is 7.159.090 Hz, oftewel precies twee 
maal de kloksnelheid van de Z80A. Dit wordt meestal 7.16 MHz 
genoemd. Dit betekent overigens dat een klokpuls 1 seconde/ 
7159090 = 140 ns (nanoseconde, miljardste seconde) duurt.

Waarom	lees je dan overal (zelfs in	de officiele Japanse
handboeken van Panasonic!) dat de klokfrequentie van de R800 
28.636.360 Hz (28.6 MHz) bedraagt? Dit lijkt onzin, maar is 
toch ook weer niet zo heel vreemd.

Als men zou schrijven dat de R800 een klokfrequentie heeft 
van 7.16 MHz (de waarheid!), dan zouden de meeste MSX'ers 
waarschijnlijk denken dat deze CPU dus net zo snel is als 
een 7.16 MHz Z80. En dat is niet zo, met zuiver rekenwerk is 
de R800 gemiddeld (!) acht keer sneller dan een 3.58 MHz 
Z80. En zo komt men aan 28.636.360 Hz, dat is namelijk exact 
8 maal 3.579.545 Hz!


          HOE KAN DAT

Hoe kan het dat de R800 acht maal zo snel is als de Z80, 
maar toch maar een twee keer zo hoge kloksnelheid heeft? De 
oplettende lezertjes weten het antwoord al: de R800 kan meer 
doen in een klokpuls dan de Z80! Een voorbeeld:

De instructie LD A,B neemt op de zowel de Z80 als de R800 1 
zogenaamde "machine cycle" (M-cycle) in beslag. Bij de R800 
duurt een M-cycle ook n T-State, maar bij de Z80 duurt die 
M-cycle maar liefst vier T-States.

Het aantal klokpulsen is gelijk aan het aantal T-States plus 
eventuele extra klokpulsen. Bij de Z80 is dat er altijd 
minimaal 1 (voor de refresh), bij de R800 zijn er een 
heleboel instructies waarbij geen extra klokpulsen nodig 
zijn (de refresh vindt daar niet bij elke instructie plaats, 
maar ongeveer  32 keer  per seconde).

Bij deze instructie (LD A,B) is er bij de Z80 een extra 
klokpuls nodig, waardoor het totaal op vijf komt, bij de 
R800 is het gewoon n klokpuls. Hierdoor is de R800 (bij de 
instructie LD A,B) dus vijf keer zo snel als de Z80.

Bovendien is de klokfrequentie van de R800 twee keer zo hoog 
(zoals we al eerder hebben vastgesteld). De instructie wordt 
op de R800 dus twee maal vijf is TIEN keer zo snel 
uitgevoerd! Even narekenen: een klokpuls duurt bij de R800 
140 ns, en bij de Z80 280 ns. We berekenen nu hoe lang beide 
processoren doen over het uitvoeren van de instructie LD 
A,B:

Z80:  5 klokpulsen * 280 ns = 1397  ns
R800:  1 klokpuls  * 140 ns = 139,7 ns

Dit is dus inderdaad precies tien maal zo snel!

Een overzicht van een aantala andere instructies:

Instructie:   Z80:      R800:      Versnelling:
------------------------------------------------------------
LD A,B     5    (1,1)  1    (1,0)  10
LD A,(HL)    8    (2,1)  3    (2,1)  5,3
LD A,(IX+0)   21   (5,2)  5    (5,0)  8,4
PUSH HL     12   (3,1)  4    (4,0)  6
LDIR (BC<>0)  23   (5,2)  7    (4,3)  6,6
ADD A,B     5    (1,1)  1    (1,0)  10
INC A      5    (1,1)  1    (1,0)  10
ADD HL,DE    12   (3,1)  1    (1,0)  24 (!!!)
INC HL     7    (1,1)  1    (1,0)  14
JP       11   (3,1)  3    (3,0)  7,3
JR       13   (3,1)  3    (3,0)  8,7
DJNZ (B<>0)   14   (3,1)  3    (2,1)  9,3
CALL      18   (5,1)  6    (5,1)  6
RET       11   (3,1)  4    (3,1)  5,5
------------------------------------------------------------
Gemiddeld                    9,36

Zoals u ziet is de gemiddelde versnelling in deze tabel dus 
9,36 maal,  maar u moet niet vergeten dat niet elke 
instructie  evenveel voorkomt  in een routine, dus de 
versnelling zal van routine tot routine verschillen. Het is 
in  ieder geval zeer onwaarschijnlijk dat bovenstaande 
instructies (en soortgelijke, want LD D,E duurt natuurlijk 
net zo lang als LD A,B) allemaal evenveel voorkomen. De 
totale versnelling van een programma is ook nog afhankelijk 
van andere zaken, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de 
videochip (die overigens ongewijzigd is t.o.v. MSX2/2+!).

Hoe moet u bovenstaande tabel nu lezen? Links staat de 
mnemonic, in Z80 formaat. Daarnaast het aantal klokpulsen op 
de Z80. De tijd die zo'n instructie vergt kunt u uitrekenen 
door dit getal te delen door de kloksnelheid van de Z80. 
Daarnaast staan twee getallen tussen haakjes. Het eerste 
getal is het aantal M-cycles, het tweede getal het aantal 
extra klokpulsen. U kunt het aantal T-states dus vinden door 
van het opgegeven aantal klokpulsen dat getal af te trekken.

De volgende kolom geeft het aantal klokpulsen van dezelfde 
instructie op de R800. De tijd kunt u weer uitrekenen door 
dit getal te delen door de kloksnelheid van de R800 (wel de 
goede nemen natuurlijk). Het eerste getal tussen haakjes is 
het aantal M-cycles. Het aantal T-states is bij de R800 
altijd gelijk aan het aantal M-cycles! Het tweede getal 
geeft aan hoeveel extra klokpulsen er zijn. Een voorbeeld:

DJNZ (B<>0)   14   (3,1)  3    (2,1)  9,3

Dit moet als volgt worden gelezen:

        Z80:          R800: 
-----------------------------------------------------------
Klokpulsen:   14           3
Tijd:      3.91 microseconde    0.42 microseconde
M-cycles:    3            2
T-states:    13 (14-1)        2 (3-1)
Extra pulsen:  1            1
Versnelling:          9,3
------------------------------------------------------------

Over het algemeen is het aantal M-cycles op de Z80 en de 
R800 gelijk, en komt de versnelling vooral doordat de R800 
maar een T-state nodig heeft per M-cycle, en die bij de
Z80 meestal 3 a 4 zijn. Bovendien wordt er soms ook nog
"bezuiningd" op de extra klokpulsen.
               BIT

De meest opvallende versnelling is toch wel de ADD HL,DE 
instruktie, die op de R800 maar liefst 24 keer sneller 
wordt. Deze instructie is vooral sneller doordat het aantal 
M-cycles drastisch is verminderd van 3 naar 1. Hoe kan dat? 
Bij de meeste instructies is het aantal M-cycles bij de R800 
en de Z80 gelijk, zoals eerder opgemerkt.

Dit komt door de R800 zoveel mogelijk (!) 16 bits is 
gemaakt. In Japan wordt er ook geadverteerd dat de R800 16 
bit is. Toch is de R800 niet helemaal 16 bit, de externe 
adresbus is namelijk nog steeds acht bits. De hele MSX 
computer is acht bits, en als je een processor met een 16 
bits externe adresbus in een MSX zou plaatsen, dan lijkt het 
niet veel meer op een MSX! Er zouden dan veel (dure) 
aanpassingen nodig zijn.

Vandaar dat men de externe adresbus ongemoeid heeft gelaten. 
Maar intern is de R800 wel 16 bits, en daardoor gaan de 16 
bits instructies (zoals ADD HL,DE) zo ontzettend snel!


     DE INSTRUCTIETABELLEN

In de Sunrise Times staan de complete instructietabellen van 
de R800. Dit is de eerste keer dat deze tabellen in 
Nederland worden gepubliceerd!!

Als u de instructietabellen bekijkt, zult u zien dat de 
meeste mnemonics  zijn veranderd.  De instructies zijn 
hetzelfde gebleven, maar de namen zijn gemoderniseerd. Een 
overzicht van de instructies die een naamsverandering hebben 
ondergaan:

R800: (nieuwe naam)       Z80: (oude naam)
------------------------------------------------------------
XCH               EX
XCHX              EXX
MOVE (HL++),(DE++)       LDI
MOVE (HL--),(DE--)       LDD
MOVEM (HL++),(DE++)       LDIR
MOVEM (HL--),(DE--)       LDDR
CMP A,(HL++)          CPI
CMP A,(HL--)          CPD
CMPM A,(HL++)          CPIR
CMPM A,(HL--)          CPDR
ADDC              ADC
SUBC              SBC
AND A,             AND
OR A,              OR
XOR A,             XOR
CMP A,             CP
CLR               RES
ROLA              RLCA
RORA              RRCA
ROLCA              RLA
RORCA              RRA
ROL               RLC
ROR               RRC
ROLC              RL
RORC              RR
ROL4 (HL)            RLD
ROR4 (HL)            RRD
SHL               SLA
SHR               SRL
SHRA              SRA
BR               JP
BNZ               JP NZ,
BZ               JP Z,
BNC               JP NC,
BC               JP C,
BPO               JP PO,
BPE               JP PE,
BP               JP P,
BM               JP M,
SHORT BR            JR
SHORT BNZ            JR NZ,
SHORT BZ            JR Z,
SHORT BNC            JR NC,
SHORT BC            JR C,
DBNZ              DJNZ
BRK               RST
IN (HL++),(C)          INI
IN (HL--),(C)          IND
INM (HL++),(C)         INIR
INM (HL--),(C)         INDR
OUT (C),(HL++)         OUTI
OUT (C),(HL--)         OUTD
OUTM (C),(HL++)         OTIR
OUTM (C),(HL--)         OTDR
ADJ A              DAA
NOT A              CPL
NEG A              NEG
NOTC              CCF
SETC              SCF
------------------------------------------------------------


      UITLEG BIJ TABELLEN

Voor degenen die nog nooit een instructietabel hebben gezien 
is een beetje uitleg wel op z'n plaats. In de eerste kolom 
staat de mnemonic, de "syntax" van de instructie. Daarnaast 
een symbolische notatie van de werking van deze instruktie. 
In de volgende kolom wordt aangegeven hoe de vlaggen worden 
beinvloedt. Daarvoor worden de volgende tekens gebruikt:

stip  vlag wordt niet beinvloedt
pijltje stand van vlag wordt bepaald door de uitkomst van
    de instructie
0    vlag staat op 0 na instructie
1    vlag staat op 1 na instructie
?    vlag onbekend
P    P/V vlag geeft pariteit
V    P/V vlag geeft overflow

In de volgende kolommen wordt de opcode gegeven, in binair 
en in hexadecimaal. De kolom "B" geeft aan hoeveel bytes de 
instructie in beslag neemt, de kolom "C" het aantal M-cycles 
(C is dus een afkorting van Cycles). Zoals we eerder hebben 
vastgesteld is dit altijd gelijk aan het aantal T-states, 
maar het aantal klokpulsen kan een paar meer zijn.

Verder worden nog een heleboel symbolen gebruikt. Een 
overzicht:

a{7}      bit 7 van register a
a{4..7}     bit 4 t/m 7 van register a
de:hl      een 32 bits waarde, waarbij DE de hoogste
        16 bits bevat
(ix+d)     d is de 8 bits offset
C        carry vlag
Z        zero vlag
P/V       parity/overflow vlag
S        sign vlag
N        subtract vlag
H        half-carry vlag
IFF       interrupt flipflop
r,r'      A,B,C,D,E,H,L
u,u'      A,B,C,D,E,IXH,IXL
v,v'      A,B,C,D,E,IYH,IYL
p        IXH,IYL
q        IYH,IYL
ss       BC,DE,HL,SP
pp       BC,DE,IX,SP
rr       BC,DE,IY,SP
qq       BC,DE,HL,AF
e        offset bij SHORT BR (JR bij Z80)
k        adres bij BRK (RST bij Z80)
nn       16 bits constante
n        8 bits constante
b        bitnummer (0-7)
NOT       logische bewerking
tmp       tijdelijke opslag van een bit
B        aantal bytes
C        aantal (M) cycles

Voor de logische bewerkingen OR, XOR en AND worden de 
wiskundige notaties gebruikt (OR is een "V", XOR een 
"omgekeerde A" en AND een "omgekeerde V").


     OPCODES SAMENSTELLEN

De instructietabellen zouden wel erg lang worden als per 
mogelijke instructie de opcode zou zijn vermeld. Bovendien 
is dan de logica in de opcodes niet meer uit de tabel op te 
maken. Vaak moet de opcode dan ook (op binaire wijze) zelf 
worden samengesteld. Met een voorbeeld kan ik het beste 
laten zien hoe dat gaat.

U wilt bijvoorbeeld de opcode van de instructie LD C,H 
weten. Als u de instructietabellen in de Sunrise Times erbij 
pakt, kunt u daar LD r,r' vinden. In de kolom opcode staat:

7  6  5  4  3  2  1  0  <-- bitnummers
0  1    r      r'    <-- opcode

Onderaan ziet u de tabel voor r en r'. U ziet daar dat 001 
staat voor C en 100 voor H. U vervang nu r en r' in de 
binaire opcode door de gevonden codes voor C en H. De opcode 
wordt dan:

7  6  5  4  3  2  1  0  <-- bitnummers
0  1  0  0  1  1  0  0  <-- opcode

U heeft de opcode gevonden, het is &B01001100.


      NIEUWE INSTRUCTIES

De R800 kent ten opzichte van de Z80 drie geheel nieuwe 
instructies, bovendien zijn de indexregisters (IX en IY) nu 
ook  per  8  bits  aanspreekbaar.  U  kunt  in  de 
instructietabellen  opzoeken bij  welke instructies dat 
mogelijk is, te herkennen aan u, v, p of q.

De andere nieuwe instructies zijn:

IN F,(C)
MULUB A,r
MULUW HL,ss

De eerste instructie is erg handig. Routines waarbij (een) 
bepaald(e) bit(s) in de gaten wordt gehouden, worden door 
deze instructies  korter, sneller  en gebruiken minder 
registers. Een voorbeeld: stel u moet bit 0 van I/O poort C 
in de gaten houden. De routine moet net zolang wachten tot 
bit 0 op 0 staat. Op de Z80 zou dat er als volgt uit zien:

WACHT: IN   A,(C)
    BIT   0,A
    JR   NZ,WACHT

Dit zijn 6 bytes en het A-register wordt gebruikt.

Op de R800 kan het ook zo:

WACHT: IN   F,(C)
    JR   C,WACHT

Dit zijn 4 bytes en het A-register wordt niet gebruikt. 
Bovendien is deze manier sneller. (N.B. Het carry bit is bit 
0 van het F-register.)

  

Index

Vorige

Volgende