MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

Aansturen van de klokchip vanuit ASM
Jeroen Jonk, 00-00-00


  
Besturen van de klokchip vanuit machinetaal.
--------------------------------------------

Behalve vanuit basic kun je je klokchip ook besturen vanuit ML.
Voorwaarde is dat je wel een MSX-2 hebt, want een MSX-1 machine heeft geen
klokchip.
De routine om de chip te kunnen bereiken zit dan ook in het MSX-2 ROM.
Er zijn twee instrukties:

REDCLK
------

Adres:     01F5H in MSX-2 ROM
Funktie:    Leest klokdata
In:      [C]=Klok RAM adres
    bit - 7 6 5 4 3 2 1 0
    [C]  X X M1 M2 A3 A2 A1 A0 (A=adres, M=mode)
Uitvoer:    [A] Gelezen data (alleen 4 laagste bits geldig)
Verandert:   [F]WRTCLK
------

Adres:     01F9H in MSX-2 ROM
Funktie:    Schrijft klokdata
In:      [C]=Klok RAM adres
        [A]=Te schrijven data (4 laagste bits)
    bit - 7 6 5 4 3 2 1 0
    [C]  X X M1 M2 A3 A2 A1 A0  (A=adres, M=mode)
Uitvoer:    Niets
Verandert:   [F]

-------------------------------------------------------------------------------

Deze routines zitten dus in MSX-2 ROM en kunnen alleen bereikt worden door de
routine CALSLT te gebruiken of een vervangende routine (EXTROM bijvoorbeeld).

-------------------------------------------------------------------------------

Hieronder volgt een lijst met adressen en hun inhoud. Denk bij het adresseren
aan de juiste mode!

-------------------------------------------------------------------------------

Mode 2
------
Adres  Inhoud                  Funktie
  0  ID-nibble (als die 1010 is, is de chip geinitialiseerd)
  1  Adjust X (-8 tot 7)           SET ADJUST
  2  Adjust Y (-8 tot 7)           SET ADJUST
  3  Scherm modem 0 of 1            SET SCREEN
  4  Width Lo }Samen met andere nibble tot   SET SCREEN
  5  Width Hi }127 te zetten, hou je 1 bit over!!!
  6  Voorgrondkleur (0-15)           SET SCREEN
  7  Achtergrondkleur (0-15)          SET SCREEN
  8  Grenskleur (0-15)             SET SCREEN
  9  'toetsklik',key,printermode,cassette snelheid
  10  Beep, volume (0-3,0-3)          SET BEEP
  11  Titelkleur (0-3) <== twee bits vrij!!!  SET TITLE
  12  Landkode (0-15)

(Landkodes: 0 Japan, 1 USA, 2 INT, 3 UK, 4 Frankrijk, 5 West-Duitsland,
      6 Italie, 7 Spanje, 8 Arabisch, 9 Korea, 10 USSR)

Mode 3
------

Adres  Inhoud
  0  ID-nibble 0:Title 1:password 2:Prompt 3-15:niet gedefinieerd
  1  Lo 1
  2  Hi 1
  3  Lo 2
  4  Hi 2
  5  Lo 3
  6  Hi 3  6 byte string data voor funkties hierboven!
  7  Lo 4
  8  Hi 4
  9  Lo 5
  10  Hi 5
  11  Lo 6
  12  Hi 6

Merk op dat Mde 0 en Mode 1 hier niet bijstaan, zou dat iets te maken hebben
met het password? Zoek maar uit!

Gegevens uit MSX-II technical databook (c) ASCII en Microsoft

Vragen op- of aanmerkingen? Bel: 020-861689 (1200/75 viewdata) of bel
02990-40202 (1200/75 terminal) en laat een brief achter aan Jeroen Jonk.
Juli '88 Scan 2000

  

Index

Vorige

Volgende