MSX Computer Magazine archief (1985 – 1997)

Historie

Historie

Toen de eerste MSX computers eind 1984 in Nederland verschenen, was er ook MSX Computer Magazine. MSX-jes waren home/hobby computers; en zo was het blad ook. Zelf programmeren was standaard: elke machine had immers MSX Basic aan boord. Een groot deel van de inhoud bestond dan ook uit listings, die de lezers konden overtypen om hun computertje allerlei taken te laten uitvoeren: vaak spelletjes, soms ook nuttiger zaken.

Via lezersbrieven, prijsvragen en andere uitdagingen werden lezers bij het blad betrokken. Menige listing uit MCM werd door een lezer ingezonden en die lezers gingen al snel meer voor het blad doen: brieven beantwoorden of zelf artikelen schrijven. Via MCM leerden MSX programmeurs uit allerlei hoeken en gaten van Nederland elkaar kennen en kregen ze toegang tot nieuwe hardware en vooral technische informatie. Zo was het opslaan van programma’s en data op cassettebandjes wel goedkoop maar traag, dus al snel verschenen systemen voor snellere opslag: bijvoorbeeld de Quickdisk en later zelfs echt diskettes.

Toch werd de MSX standaard, die het mogelijk maakte dat verschillende fabrikanten computers maakten die allemaal dezelfde programma’s konden draaien, uiteindelijk overvleugeld door de IBM pc. De pc en zijn klonen werden al maar goedkoper en krachtiger. In een poging daar de vruchten van te plukken en ook op langere termijn te overleven werd MSX Computer Magazine vanaf mei 1988 omgedoopt tot MS(X) DOS Magazine en verscheen er ook informatie over MS-DOS. Later zou dit mede de basis zijn voor PC-Active, een pc tijdschrift dat nog steeds bestaat. De combinatie tussen MSX en MS-DOS bleek echter geen gelukkige, dus vanaf februari 1990 was het weer gewoon MCM: alleen MSX Computer Magazine.

Op dat moment waren veel gebruikers nog steeds erg actief waren met hun MSX computer, inclusief clubs en beurzen. Er was inmiddels een MSX2 standaard, en zelfs een machine van Philips die in staat was videobeelden te digitaliseren en computerbeelden over bewegende video weer te geven. Het werd makkelijker het geheugen uit te breiden en de grafische mogelijkheden werden stukken beter. Maar toch was het einde toen al zichtbaar: steeds minder fabrikanten brachten nieuwe MSX Computers op de markt en in steeds minder landen. Vooral in Japan bleef de standaard nog lang levend: voor sommigen was dit zelfs aanleiding zich in de Japanse cultuur te verdiepen, tot een volledige studie toe!

Het aantal abonnees op MCM daalde dan ook, net als dat van andere bladen die zich op MSX computers richtten. Vandaar dat MCM in april 1993 samen ging met MSX Club magazine. Op die manier heeft het blad nog tot de zomer van 1995 en in afgeslankte vorm tot het najaar van 1997 bestaan.

De MSX computer in het algemeen en MSX Computer Magazine in het bijzonder is voor ons als makers – en dat geldt ongetwijfeld ook veel van onze collega’s – nog steeds een prettige herinnering. We hebben altijd erg veel lol gehad met het maken van het blad en uit de reacties van lezers is altijd gebleken dat wij niet de enige waren.

Ook na het stoppen van M(C)CM in gedrukte vorm heeft MSX nog jaren voortgeleefd op internet en nog steeds zijn er mensen die ergens in een hoekje van hun pc een MSX emulator draaien. Op die manier kunnen ze dan nog even herinneringen ophalen aan wat een computer was voor de opkomst van de grafische interfaces, muizen, netwerken en enorme geheugencapaciteiten die nu gewoon zijn. Ook zijn er vandaag de dag nog diverse mensen actief met dit mooie systeem. Onder andere op www.msx.org, een actieve community met meer dan 6.500 leden.

Voor hen – en stiekum ook wel voor onzelf – hebben we het blad online gezet. Als moderne, online herinnering aan wat echt voelt als goede oude tijd.

Wammes Witkop, Robbert Wethmar, Hayo Rubingh
Frank H. Druijff, Manuel Bilderbeek

 

Special thanks to Paolo A. Peccin for his great work on the impressive WebMSX emulator and making some custom adjustments to make the integration work smoothly and easy for us.